Akár sajátos nevelési igénnyel -SNI-, akár beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel -BTMN- küzd a gyermekünk, érdemes tudni, hogy mivel állunk szemben. Legyen szó tanulási problémáról, viselkedési és beilleszkedési nehézségről vagy beszédzavarról: valamilyen szinten mindegyik fejleszthető. Nézzük meg, hogy milyen kategóriák léteznek!

Sajátos nevelési igény (SNI)

2011. évi CXC. törvény 4. § (25) szerint azok a gyerekek tartoznak az SNI kategóriába, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszerviérzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosok, valamint több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Ezen belül is megkülönböztetünk különféle típusokat, melyet a Betegségek Nemzetközi Osztályozása –BNO– ír le bővebben.

BNO-10 kódok rendszere

21 főcsoportot különít el a rendszer, de a logopédia szempontjából az 5.: Mentális- és viselkedészavarok alá tartozók lesznek a mérvadóak. Az alábbi 3 kategóriába rendeződnek a legfontosabb diagnózisok, melyeket egy SNI-s gyermek kaphat.

5. főcsoport: Mentális- és viselkedészavarok

A legtöbbször előforduló, tanulási zavarok közé tartozó: diszlexiátdiszgráfiát és diszkalkuliát a pszichés fejlődés rendellenességein belül, az F81-es kódú iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeihez soroljuk.

Továbbá a tanulásban akadályozottakat az enyhe, az értelmileg akadályozottakat pedig a középsúlyos mentális retardáció kategóriájához tartoznak.

kevert specifikus nyelvi zavarokat, a beszédészlelés és -értést valamint a logopédia egyes kórképeit az F80-as kódú beszéd és a beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei között említjük.

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség (BTMN)

A BTMN egy, az SNI-nél enyhébb besorolás, melynél a gyermek személyiségéből adódóan nem tud beilleszkedni a környezetébe, valamint nehezen tud alkalmazkodni az elvárt követelményekhez.

Az új köznevelési törvény –Taigetosz törvény– módosítás szerint a gyermek most már nem kap tantárgyi felmentést. Csak is kizárólag korrepetálással lehet fejleszteni, felzárkóztatni kortársaihoz. Ez nagy port kevert a pedagógusok között.

Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége (MLSZSZ) és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon működő Logopédiai Szakcsoport úgy tartja, hogy jó a módosítás ötlete, viszont nincs meg az ehhez szükséges fejlesztői háttér. Aminek a kiépüléséhez idő kell.

Összegzés

Összességében, bármilyen diagnózis is szerepeljen a gyermek szakvéleményében, elmondható, hogy komplex rehabilitációs fejlesztést igényelnek, melyeknek a szakemberszükségletét, illetve a fejlesztési területeket és azok óraszámát a szakértői bizottság a javaslatok között írja le. De figyelem előtt kell tartanunk azt is, hogy a szülő dönt a végleges határozatról, mivel fellebbezési joga van.

Remélem segítettem az SNI és BTMN rendszer megértését mely alapján mi logopédusok dolgozunk.